Afdelingsbestyrelsen

Hvad er en afdelingsbestyrelse?


Som beboer kan du få stor indflydelse på din afdeling ved at deltage i beboerdemokratiet. Hver afdeling har mulighed for at vælge en afdelingsbestyrelse, der har til opgave at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, foreslå ændringer til husordenen og behandle udkast til årsregnskab og budget for afdelingen. Afdelingsbestyrelsen kan inden for rammerne af det godkendte budget beslutte hvilke vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, boligforeningen skal udføre.

Beboerne i en boligafdeling vælger selv en afdelingsbestyrelse. Valget til bestyrelsen bliver foretaget på et ordinært afdelingsmøde i henhold til selskabets vedtægter og afdelingens regler. Alle beboere i en boligafdeling har adgang til og stemmeret på afdelingsmødet, og hver husstand har to stemmer.


En afdelingsbestyrelse skal bestå af mindst tre medlemmer, men der er ikke nogen øvre grænse for, hvor mange der kan sidde i en afdelingsbestyrelse. Dog skal en afdelingsbestyrelse bestå af et ulige antal medlemmer, så der ikke opstår stemmelighed ved afstemninger. Afdelingsbestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen.


Alle medlemmer af afdelingsbestyrelser har adgang til vores ekstranet, hvor der er mulighed for at læse mere om bestyrelsesarbejdet og hente inspiration til arbejdet i afdelingen. På ekstranettet er der også online adgang til afdelingens økonomidata. Du finder ekstranettet ved at logge ind på Min side.


Du kan også tilmelde dig de kurser, vi holder for bestyrelsesmedlemmerne.

God bolig energi

Din lejlighed er bygget, så dine udgifter til el, vand og varme bliver meget små. Et effektivt anlæg til ventilation sørger for, at luften i lejligheden løbende bliver skiftet ud til gavn for indeklimaet.

En god økonomi og et sundt miljø i lejligheden kræver dog, at du indretter dine daglige vaner efter, at du bor i et moderne, energirigtigt byggeri. Vi har gjort det let for dig og samlet en række gode råd her på hjemmesiden.

Læs her, hvordan du bor sundt og godt i din nye lejlighed.