Om at bo til leje


De almene boliger er for alle, og afdelingerne er demokratisk opbygget, hvor beboerne selv sidder i afdelingsbestyrelsen. Udlejningen af almene boliger sker i overensstemmelse med de love og bekendtgørelser, der er vedtaget af Folketinget.


En forudsætning for et sundt beboerdemokrati er aktive beboere i den enkelte boligafdeling. Som beboer har du gode muligheder for at påvirke dit lokalmiljø. Du kan være med til at bestemme i forhold til fremtidig vedligeholdelse, forbedringer og budgettering i afdelingen, ligesom du også kan påvirke beslutninger omkring legepladser, beboerlokaler, grønne arealer, sociale arrangementer m.m.


Boligselskabernes Landsforening, BL, har udarbejdet en pjece om vilkårene for at bo alment.

God bolig energi

Din lejlighed er bygget, så dine udgifter til el, vand og varme bliver meget små. Et effektivt anlæg til ventilation sørger for, at luften i lejligheden løbende bliver skiftet ud til gavn for indeklimaet.

En god økonomi og et sundt miljø i lejligheden kræver dog, at du indretter dine daglige vaner efter, at du bor i et moderne, energirigtigt byggeri. Vi har gjort det let for dig og samlet en række gode råd her på hjemmesiden.

Læs her, hvordan du bor sundt og godt i din nye lejlighed.