Kraftigt sne og tøvejr

De seneste år har Danmark oplevet pludselige og kraftige snefald, og her træder boligselskabets sneberedskab til. Ejendomsfunktionærerne indgår i en vagtplan, så der altid er nogen, der kan sætte gang i snerydningen, hvis det begynder at sne.

I praksis er det medarbejdere, som hele tiden vurderer, om de skal sætte gang i snerydning og saltning. De får meldinger via DMI, ligesom de holder øje med vejret fra deres bopæl uden for arbejdstid.Snevagt udenfor normal arbejdstid

Som udgangspunkt foregår snerydning primært i den normale arbejdstid og til dels i aftentimerne, men ved kraftigt snefald sent om aftenen og i weekenderne vil sneberedskabet, om nødvendigt, rykke ud og sørge for, at de vigtigste veje, stier og trapper bliver ryddet, så beboerne trygt kan færdes i området. Resten bliver taget den førstkommende hverdag.

 

Hvad skal jeg gøre som beboer? 

Som beboer har du selv ansvaret for at rydde sne foran din hoveddør samt det stykke havegang, der eventuelt er tilknyttet dit lejemål. Dette gælder selvfølgelig ikke beboere, der bor i etagebyggeri. Her rydder ejendomsfunktionærerne ved hoveddørene. Ved kraftigt snefald har ejendomsfunktionærerne meget travlt med at rydde sne, og det kan derfor tage lidt tid, før de når rundt i hele afdelingen. 
Hav tålmodighed - de skal nok nå frem.


Hvad kan jeg gøre som bilist? 

Sneen giver også problemer for bilister, som kan have svært ved at parkere i sneen. Ind imellem giver en hurtig parkering dog problemer for ejendomsfunktionærerne, når bilister parkerer på stier, fortov eller veje. Det betyder, at snerydningskøretøjerne ikke kan komme frem - og der ikke kan blive ryddet sne. Som bilist bør du derfor overveje, om parkeringen giver problemer for snerydningen. 


Inden sneen smelter

Bor du i tæt/lav bebyggelse og har et loftsrum, er det vigtigt, at du ser efter, om der er kommet fygesne. 
Opdager du fygesne i dit loftsrum, skal du omgående fjerne det, så der ikke opstår vandskade, når det smelter. Kan du ikke selv komme til loftsrummet, bør du bede en nabo eller et familiemedlem om at undersøge det for dig. 


Hvis der er vandskade 
Opdager du en vandskade, hvor smeltevandet for eksempel drypper ned fra loftet, skal du sørge for at begrænse skaden ved at tørre vandet op og sætte en spand under eller dække af med plastik. Skader efter smeltende fygesne er ikke dækket af forsikring, ej heller indbo.Løser det ikke problemet?

Kontakt da vores ejendomsfunktionær i kontortiden, eller send din fejlmelding pr. e-mail.

God bolig energi

Din lejlighed er bygget, så dine udgifter til el, vand og varme bliver meget små. Et effektivt anlæg til ventilation sørger for, at luften i lejligheden løbende bliver skiftet ud til gavn for indeklimaet.

En god økonomi og et sundt miljø i lejligheden kræver dog, at du indretter dine daglige vaner efter, at du bor i et moderne, energirigtigt byggeri. Vi har gjort det let for dig og samlet en række gode råd her på hjemmesiden.

Læs her, hvordan du bor sundt og godt i din nye lejlighed.