Klager over en anden beboers adfærd

Oplever du, at en anden beboer har en adfærd i boligen som er støjende eller generende, kan man normalt tale sig til rette med vedkommende. Prøv først det.


Hjælper det ikke, og ønsker du at klage over en anden beboer, pga. støj, adfærd eller af andre grunde, skal du skrive eller maile klagen til os.


Skriv tydeligt hvad du oplever generende, hvorfra generne kommer (navn og adresse på den husstand hvorfra gener kommer) datoer og tidspunkter for generne, om du har talt med pgl. om tilsvarende problemer osv.


Jo mere du skriver til os, jo bedre kan vi hjælpe med en løsningsmodel.


Ofte sender vi vores beboervejleder ud for at tale med den som klages over, og uden at oplyse, hvorfra vi har vores viden.


Hjælper vejledning ikke, og genopstår de samme gener, må du igen kontakte os skriftligt.


Det vil normalt medføre en advarsel til den generende husstand. Flere advarsler kan medføre, at en lejeaftale ophæves.


Heldigvis er der næsten aldrig brug herfor.


Det at bo til leje, tæt på andre, kræver både at der udvises hensyn men også rummelighed.


Skal naboen feste i anledning af en mærkedag, kan man ofte "advare" omkringboende med et opslag, eller ved at sige det til naboer.


Det medfører ofte tolerance og rummelighed, og et ønske om "god fest".

God bolig energi

Din lejlighed er bygget, så dine udgifter til el, vand og varme bliver meget små. Et effektivt anlæg til ventilation sørger for, at luften i lejligheden løbende bliver skiftet ud til gavn for indeklimaet.

En god økonomi og et sundt miljø i lejligheden kræver dog, at du indretter dine daglige vaner efter, at du bor i et moderne, energirigtigt byggeri. Vi har gjort det let for dig og samlet en række gode råd her på hjemmesiden.

Læs her, hvordan du bor sundt og godt i din nye lejlighed.