Bolig Garantibevis

Hvem kan få et boliggarantibevis?

 

Ordningen tilbydes enkeltpersoner, der flytter for at indgå i parforhold.

Aftale om udstedelse af et boliggarantibevis skal indgås senest i forbindelse med opsigelse af din nuværende familiebolig. Ordningen omfatter ikke ungdoms- og ældreboliger. Der kan kun udstedes ét boliggarantibevis pr. bolig, der fraflyttes.


Hvornår gælder beviset?

Beviset gælder i tre år fra det tidspunkt, det er udstedt. Hvis beviset ikke er anvendt inden garantiens udløb, kan indehaveren blive overført til den almindelige venteliste, og anciennitet for hele garantiperioden (tre år) vil blive godskrevet. Garantien indebærer, at der anvises en bolig svarende til den bolig, der er angivet i boliggarantibeviset.

En tilsvarende bolig er:

  • en bolig i den afdeling du flyttede fra eller samme bydel
  • en bolig med samme antal rum eller af nogenlunde tilsvarende størrelse (antal m²)
  • en bolig med en nogenlunde tilsvarende husleje

Siges der nej til tilbud på en bolig i den afdeling, du flyttede fra, har boligforeningen ikke flere forpligtelser. Kan der ikke tilbydes en bolig i den afdeling, du er flyttet fra, indenfor rimelig tid, kan boligforeningen tilbyde en anden bolig i boligorganisationen. Dette tilbud har du ret til at afslå.

Der kan være tilfælde, hvor det ikke er muligt at anvise en tilsvarende bolig. Det gælder i afdelinger med forsøgsudlejning, og når der er tale om særlige boligtyper, som kun sjældent bliver ledige. I disse tilfælde vil der blive anvist en bolig, der i videst muligt omfang svarer til den tidligere afgivne bolig.


Hvor hurtigt får jeg en ny bolig?

I princippet er det den første ledige, tilsvarende bolig, der anvises. Det tilstræbes, at der højst går 5 måneder fra henvendelsen til anvisningen sker. Princippet om første ledige bolig fraviges, når den ledige bolig skal anvises til kommunen, eller når den ledige bolig er særligt velegnet for ældre eller handicappede. I sådanne tilfælde skal boligorganisationen tilbyde den ledige bolig til en af beboerne, der allerede bor i afdelingen. Såfremt den ældre eller handicappede accepterer den tilbudte bolig, vil den pågældendes hidtidige bolig blive frigjort og kan eventuelt blive anvist.


Køb af boliggarantibevis skal senest foretages i forbindelse med opsigelse af din nuværende familiebolig. Ønsker du et boliggarantibevis, skal du henvende dig til boligforeningen, som kan udstede et boliggarantibevis til dig.Hvad koster et boliggarantibevis? 

Boliggarantibeviset koster kr. 500,00 og er gældende i 3 år fra fraflytningsdatoen. Der kan ikke refunderes eller ydes refusion af beløbet. Beløbet indbetales ved udstedelse af boliggarantibeviset.

God bolig energi

Din lejlighed er bygget, så dine udgifter til el, vand og varme bliver meget små. Et effektivt anlæg til ventilation sørger for, at luften i lejligheden løbende bliver skiftet ud til gavn for indeklimaet.

En god økonomi og et sundt miljø i lejligheden kræver dog, at du indretter dine daglige vaner efter, at du bor i et moderne, energirigtigt byggeri. Vi har gjort det let for dig og samlet en række gode råd her på hjemmesiden.

Læs her, hvordan du bor sundt og godt i din nye lejlighed.