Husleje

Fristen for indbetaling af den månedige husleje er den første hverdag i hver måned.

Huslejeændringer

Varsling af ændring i huslejen sker hovedsageligt i forbindelse med budgetmødet for de enkelte afdelinger. En lejestigning skal varsles minimum tre måneder før, at den træder i kraft, hvorimod en nedsættelse kan ske med en måneds varsel. Hvis der sker større ting i en afdeling, som medfører højere husleje, gælder samme regel om tre måneders varsel af forhøjelsen.
Forhøjelse af aconto bidragene vedrørende forbrugsregnskaber kræver ifølge lovgivningen dog kun seks ugers varsel (for eksempel hvis der sker en stigning i udgiften til varme eller vand).


Rykkerprocedure

Rykkerproceduren omfatter alle former for tilgodehavender, herunder lejebetalinger, betalinger for vask, aconto betalinger vedrørende forbrugsregnskaber, ydelse på indskudslån samt gebyrer m.m. Har du økonomiske problemer og svært ved at betale huslejen, så læs også nedenstående:


Hvis betalingen ikke er sket til tiden, modtager du en påmindelse, som du har 3 dage til at betale i. Det er sidste "chance" for at undgå gebyrer.


Fortsat manglende betaling medfører et påkravsbrev, som udsendes umiddelbart efter 3 dags skrivelsen. Påkravsgebyret er på 277 kr. (2016 niveau) som opkræves i forbindelse med den efterfølgende måneds huslejeopkrævning. I skrivelsen advares om mulig ophævelse af lejemålet. Hvis huslejen ikke bliver indbetalt efter frist i påkravsbrevet, overdrages sagen til en advokat. Advokaten ophæver lejemålet og kontakter fogeden med henblik på udsættelse.


Udsættelse ved hjælp af foged vil ske, såfremt restance samt omkostninger ikke indbetales. Alle omkostninger ved udsættelsen, påhviler restanten.

God bolig energi

Din lejlighed er bygget, så dine udgifter til el, vand og varme bliver meget små. Et effektivt anlæg til ventilation sørger for, at luften i lejligheden løbende bliver skiftet ud til gavn for indeklimaet.

En god økonomi og et sundt miljø i lejligheden kræver dog, at du indretter dine daglige vaner efter, at du bor i et moderne, energirigtigt byggeri. Vi har gjort det let for dig og samlet en række gode råd her på hjemmesiden.

Læs her, hvordan du bor sundt og godt i din nye lejlighed.