Råderet

Med råderet har du mulighed for at forbedre din bolig og få økonomisk godtgørelse, når du flytter. Mulighederne beskrives i afdelingens råderetskatalog. Der er forskel på forbedrings- og forandringsarbejder.


Forbedringsarbejder forøger det lejedes værdi og giver ret til godtgørelse ved fraflytning. Der må ikke kræves reetablering ved fraflytning. Forbedringerne skal også vedligeholdes, så der kan komme et tillæg på huslejen. Forbedringer inde i boligen gælder indretninger i både køkken, bad, entré og værelser. Eksempler på forbedringsarbejder kan være at vælge et andet og bedre materiale end det oprindelige, at indsætte skabe, opsætte fliser, eller det kan være omfattende arbejder som at indsætte et helt nyt køkken eller bad. Der skal være tale om forbedringer, som er kendetegnet ved, at de forøger boligens værdi.


Forandringsarbejder forbedrer ikke det lejedes værdi og giver derfor ikke ret til godtgørelse ved fraflytning. Forandringsarbejder kan være permanente, eller de kan kræves reetableret, når beboeren flytter fra boligen. Hvis det drejer sig om forandringsarbejder udenfor boligen, er det op til afdelingsmødet at vurdere, om der skal ske reetablering ved fraflytning. Hvis afdelingsmødet ikke har taget stilling til råderetten, træffes aftalen direkte mellem lejer og administrationen.
Husk at du altid skal anmelde råderetsarbejder hos boligforeningen, inden du ændrer din bolig. Råderetsarbejder må ikke igangsættes, før dette er godkendt af boligforeningen. Har du spørgsmål, kan du altid kontakte os.


Priser og arbejdsgang

Ved råderetsarbejder betaler ansøgeren for den administrative sagsbehandling, da sagsbehandlingen er en del af sagen. Se priser for råderet.
Når du kontakter os for at søge om tilladelse til en råderetssag, sender vi et brev til dig, hvor vi beder om din accept af, at sagens udgifter bliver påført huslejen. I brevet anslår vi et timeforbrug for sagsbehandlingen, og det afhænger af, hvor omfattende sagen er. Vi afregner i halve timer. Når vi har modtaget en underskreven accept fra ansøgeren, sender vi tilladelsen til at gå i gang med råderetsarbejdet. Udgiften for sagsbehandlingen bliver først tilskrevet ansøgerens husleje, når råderetsarbejdet er færdigt, synet og godkendt, og ansøgeren får skriftligt besked om, hvornår huslejen bliver forhøjet.

 

Mere om råderet

Læs mere om råderet i råderetsfolderen.

God bolig energi

Din lejlighed er bygget, så dine udgifter til el, vand og varme bliver meget små. Et effektivt anlæg til ventilation sørger for, at luften i lejligheden løbende bliver skiftet ud til gavn for indeklimaet.

En god økonomi og et sundt miljø i lejligheden kræver dog, at du indretter dine daglige vaner efter, at du bor i et moderne, energirigtigt byggeri. Vi har gjort det let for dig og samlet en række gode råd her på hjemmesiden.

Læs her, hvordan du bor sundt og godt i din nye lejlighed.