Afd. 28 - Ringparken

Frederikshavn Boligforening har renoveret Afd. 28 - Ringparken.

 

Afdelingen er opført i 1966

 

Med renoveringsstøtte fra landsbyggefonden igangsættes i 2014 moderniseringen i afdelingen.

Alle boliger skulle være tilgængelige og der skulle skabes tidssvarende rum.

 

Boligerne skulle samtidig generelt have en energirenovering, hvor kravene til byggerier efter BR2020, blev opfyldt. Det betød nyt varmeanlæg, individuel ventilation med genvinding og vedvarende energikilder som varmepumper og solceller.

 

Arkitekturen var fra dag 1 et fokusområde.

Udfordringerne med ønsket om fladt tag igen, endte med en spændende arkitekturløsning, som dog ikke har helt flade tage, men hvor bebyggelsens tage syner flade, set fra Ringvejen.

Mod gården har taget fået ”en lidt fræk” taghældning. Det har betydet en spændende konstruktionen som løste opgaven med solindstråling og har tillige gjort rummene højloftet med ”loft til kip” og med optimeret isolering.

Som lofter er der monteret akustik gipsloft. Gulve udført i træ/klinker.

 

Oprindelig var boligerne med sorte facadeelementer, sorte udhæng og hvide sandstensmure. Det er bevidst ændret med farvede felter og træ omkring indgang samt med fremhævet husnummer. Der er skiftet vinduer og døre som nu er med 3 lags energi termoruder. 

 

Beboerne var med i projektet fra start og helt til slut. Især omkring det avancerede varme og energisystem.

 

Det er boligforeningens særlige tilbud til beboere, hvor vi energirenoverer og hvor afdelingen også her får sin egen hjemmeside om varmeanlæg, solceller mm. Herunder naturligvis undervisning i brug af vores kendte Smiley panel, hvor beboerne kan følge deres forbrug.

 

I mappen ”Galleri” til venstre kan du se billeder før, under og efter renoveringen.